piątek, 4 kwietnia 2014

> strange pendulum and turbines / dziwne wahadło i turbiny

PROTOTYPES THEORY ROTARY PENDULUM
PROTOTYPY & TEORIA & ROTACYJNE WAHADŁO 

EN author
Engineer and Inventor

PL Autor
Inżynier i wynalazca 
 


Before read please You must study below link 
ZANIM PRZECZYTASZ ZAPOZNAJ SIĘ Z WSTĘPEM 

LAGIEWKA's EXPERIMENT POLAND 02/04/2014 

Part 1 
4 : 24  three the same mass M
Part2 
                                                     7: 55 small mass m asymetry ( m <<< M )   
                    MAROSZ - my own tests and turbines 

13/04/2014
THIS BOAT  USE ONLY INERTIA / TA ŁÓDKA  UŻYWA  TYLKO INERCJI .
PL  http://youtu.be/YI2Vqf9TFi4       EN http://youtu.be/iTQweoVZspc

EN Three mass test / PL Test trzech mas

 moment of angular momentum at start and after finish ? http://youtu.be/SKkYSZsQraU
 moment krętu na początku i po zderzeniu ?  http://youtu.be/qATFmo4ZdPM

Four Marosz's Principles  / Cztery zasady Marosza  > XX

 
Poland Wałbrzych 29/04 /2014
Pendulum will make step and stop / wahadło wahnie i zawiśnie  

Poland Wałbrzych 28/04 /2014
EN http://youtu.be/JRoApSJpEWs
PL http://youtu.be/fmrnK9xrBSo

The picture from Ytube  / zdjęcie z filmu Ytube - schcemat i zastosowania
 
FORUM about Engine  / Forum o silniku  >>> "click"
( zapraszam do zaczęcia wątku Polskiego na Angielskim forum)  
w innych moich postach wyzywam SMITHA i Camridge  za kradzież polskiego rozwiązania Łągiewki

27/04/2014
the same test but
I changed pipe shape
to prove that radial forces give motion to beam
ten sam test ale aby
udowodnić że to siły odśrodkowe w rurach
generują ruch belki zmodyfikowałem kształt rur

14.04.2014 4:15 PL Time 

New facts Foucault's Pendulum / Nowe fakty wahadło Foucault 
first step to turbine / pierwszy krok do budowy turbiny   
Foucault's Pendulum New facts about radial force and motion
Nowe fakty dotyczące siły odśrodkowej w wahdle Foucaulta i ruchu 
 
EN >http://youtu.be/-qLIjbjB0GU  PL > http://youtu.be/lmKccRTQgy4
EN  http://youtu.be/XWYFIUEaOmc   PL http://youtu.be/rs8d1zBHgrw
 

 
********OTHER TURBINES AND VERY IMPORTANT PENDULUM
 / INNE TURBINY I BARDZO WAŻNE WAHADŁO  *********1. CLASSICAL MECHANIC "FLUID" / KLASYCZNA WERSJA "PŁYN" 
2. ELECTRIC VERSION "UFO"  / ELEKTRYCZNA WERSJA "UFO" 
POWYŻEJ POKAZAŁEM DZIAŁAJĄCY MODEL PONIŻEJ DWA KOLEJNE SILNIKI ...
Obecnie pracuję nad budową kolejnych  prototypów . Wszystkie silniki , które odkryłem  można opisać prawem odwrotności kwadratów. Przyszłość w Fizyce to przebadanie ramki inercyjnej  poniżej pokazuję wahadło prostopadłe Marosza . Uważam że tajemnicze pole Higsa to nic innego jak ruch ciał względem absolutnej nieruchomej przestrzeni ( ABOLUTNA MASA INERCYJNA ) .
3. MAROSZ's pendulum  and Inertia Frame / ważne wahadło prostopadłe wyjaśnienie inercji

04 of April 2014 
1 "FLUID " / "PŁYN"  
ABOVE WE SEE FULL CLOSED  SYSTEM (ZERO OUTSIDE FLOW )

       Radial forces are not the same after we turn on Pomp or Ventilator. Fluid inside small pipe will be much morer faster than in opposite pipe ( all forces I showed in above picture ) . 
        Engine use only radial forces and not push mass m opposite to motion ! not exist teoretical speed limit . ( For  better understand Below Ytube  - elecrical version of the turbine  and above (theory - how and why it moving  ) 

 W PEŁNI IZOLOWANY UKŁAD 

          Mamy dwie rury zamknięte. W  jednej z nich znajduje się osiowy wentylator ,który wywołuje przepływ cieczy . Prędkość przepływu w mniejszej rurze jest wyższa od prędkości przepływu w rurze większej . 
        Silnik wykorzystuje różnice  sił odśrodkowych jako źródło ciągu ( poniżej Ytube z wyprowadzeniem wzorów i schemat główny sił  - dla lepszego wytłumaczenia dodano wersje elektryczną turbiny  ) 


06 of April 2014  / 06 Kwietnia 2014
2 Electric version "UFO" / wer.  elektryczna 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                
07 of April 2014 PHYSICS LOVES  ANALOGY ...  
 Electric system KIRCHOFFE  & FLUID  COOPERATE (below picture ) 
( ask Your self electrons mass and nombers and electrons  drift's speed http://en.wikipedia.org/wiki/Drift_velocity - I made empty space for Your Own work ...
under picture My Y tube  = help )
07  Kwietnia 2014 Polska  - FIZYKA LUBI ANALOGIE ...
proszę policzyć  dla prądu - prawo Kirchoffa  - dodaje link do wiki gdzie jest opisane wszystko  prędkości elektronu w przewodnikach  ( pod zdjęciem moje rozwiązanie 
Marosz's help EN > http://youtu.be/Aazwjy3n-fg
Marosz moje rozwiązanie PL > http://youtu.be/uk9R7EylmQU 

EN - FIRST FLY    PL -PIERWSZY LOT URZĄDZENIA 

EN  http://youtu.be/vflNuysfDeg

PL Opis filmu pierwszy lot.  Co widzimy  w czasie testu ? 
http://youtu.be/uk9R7EylmQU 
Więcej szczegółów  - istnieje jeszcze jeden moment sił  F1 i F2 
Na długiej nieważkiej linie ( około 2,5 m nici ) powieszono misę - butelka z wodą wyważa różnice ciężaru (obwód gruby i obwód cienki ) połączone są z dwiema bateriami 4,5 volt  każda - po zamknięciu obwodu ( założeniu śrubki na styk baterii pokazuje film )  obserwujemy rotację układu ( nić jest bardzo cienka -  elektrony potrafią ją skręcić  Dysk rotuje przeciwnie do ruchu elektronów  przeciwdziałając dryftowi elektronów które reprezentują masę i kręt. Istnieje jeszcze jedno ciekawe ramie między siłami F1 i F2,   zdjęcie ponizej - łuki przewodów nie są idealne a ich środki są przesunięte.  

       Kolejną ważną rzeczą jest fakt istnienia siły odśrodkowej ( każdy elektron ma masę i prędkość)  porusza się w zaokrąglonym przewodniku . W mechanice klasycznej dopuszczalne jest istnienie idealnego momentu sił !!!


------> F1

F1<-----

Para sił potrafi zakręcić krążkiem bez reakcji w łożyskach  ( układ powyższy  realizuje to mniej lub bardziej doskonale )

Najciekawsze  pojawia się gdy układ zaczyna rotować a my nie wyważymy  misy  ( butelka  to celowy zabieg )  powoduje to bicie odśrodkowe ( następuje ruch bez reakcyjny w kierunku działania siły odśrodkowej ) - Silnik wprawi w ruch misę bez odrzutu masy w przeciwnym kierunku na misę działa siła odśrodkowa ( nieważka nić uniezależnia układ od ziemi ) 

Wystąpi  również kręt dysku  po wyłączeniu prądu ! . Dysk nie przestaje obracać się gdy elektrony przestają działać !

POWYŻEJ POKAZAŁEM RÓWNIEŻ INNĄ PARĘ SIŁ  F1 F2 - wystąpi moment sił pochodzący z niewspółśrodkowości łuków przewodu grubego i cienkiego - efekt ten można doskonale wykorzystać  do kręcenia  "UFO " 

Obrót  misy jest  zgodny z kierunkiem zegara - powyżej zdjęcie pokazuje bieguny baterii  - POWYŻEJ OBSERWUJEMY ZAMIANĘ ENERGI ELEKTRYCZNEJ W OBRÓT CIAŁA STAŁEGO  - PO USTANIU PRĄDU NIE USTAJE OBRÓT. 

FIZYKA a POWYŻSZE ?  ... 
Układ stanowi zamknięty układ ciał na  który nie działają żadne siły zewnętrzne  a zmienia się jego kręt ( ruch misy przeciwny do ruchu elektronów wewnątrz przewodnika + niewspółśrodkowość  łuków przewodników )  i pęd  liniowy ( siła odśrodkowa butelka z wodą  ruszy masę misy ) Lub sama siła odśrodkowa pochodząca od przewodów. 

Below Ytube  I WAS IN SHOCK  . 
AFTER I SAW TURBNE IN MY HOME 
Pierwszy film kilka sekund po teście (małe błędy  i  zbędne emocje  ) 
First Ytube few sec. after test 
( not so good  small mistake  please wait for 07 April version 
right now only in polish )
 "TWIN TURBINE = SINGLE  MODULE  CW and CCW flow" 
ROZKŁAD SIŁ W PRZECIWSTAWNEJ  PARZE TURBIN 

SPACESHIPS ,SUBMARINES, GENERAL VEHICLES  need  #3D assembly
STATEK NAPĘDZANY PRZESTRZENNYM UKŁADEM SIŁ 

***
3 . Marosz's Pendulum  INERTIA FRAME PROBLEM
     Wahadło Marosza   problem napięcia energetycznego

EN
Two masses M long arm and rope. We can start rotation . Respect to famous
30 km/s  one mass M accelerat other   (opposite site) slowing down. PLEASE NOTICE RIGHT CORNER PARABOLA .

PL
Dwie masy M  i długa lina ( nieważka ) Masy mogą rotować względem nici .
Problem , który chcę studiować to napięcie energetyczne względem prędkości 30 km/s
proszę zwrócić uwagę na wykres energii kinetycznej.


In future I would like to build very precission tooll ( 0,5 mm rope VS  30000 -50000 mm arm )
W przyszłości chce zbudować bardzo precyzyjne narzędzie (0,5 mm kontra 30000 - 50000 ramie )Animation > http://youtu.be/UxaxWkNLqvY

FIRST PROTOTYPE 1,2 meter arm
PIERWSZY PROTOTYP 1,2 metra ramie

 EN> http://youtu.be/Ylr85z6qXu0
PL > http://youtu.be/z0IxqEj9Fio

principle of conservation of momentum  !?!http://youtu.be/7K6HNNYQRSM

06 of APRIL 17:45 P.L time  - 17:45 In my brain  I saw it !  
Disc's rotation ( electric version ) has got strong relation with Earth's Motion 

06 Kwietnia 17:45   Rotacja dysku ma związek z ruchem Ziemi MAROSZ's pendulum ( ELECTRONS DRIFT ROTATION ) 
Rotacyjne wahadło elektryczne
 ( elektrony dryftują w jedną stronę a układ im przeciwdziała) ULTRA LONG BEAM FLAT ELECTRIC PENDULUM
ULTRA DŁUGIE PŁASKIE WAHADŁO ELEKTR.  


MROSZ's  LIGHT PENDULUM 
Wahadło Marosz Napędzone Lusterkiem I światłem

   Poland Wałbrzych 03/05 /201412/04/2014
THIS BOAT   NEED ONLY INERTIA
 TA ŁÓDKA  POTRZEBUJE TYLKO INERCJI( opis polski poniżej angielskiego )
R1-R2 >0 or  R1-R2<0 
( fact 1).   DISC CW ROTATION  ===> BEAM  opposite to CW .
(fact 2).   IDEAL OPPOSITE FORCES  (-F,-F ) ===> zero reaction in place where we support
                the  beam
(fact 3.)  SUPERPOSITION RULE ===> one  -F I can give  to place where is rope "x"
          next  (-F ) to place where 3 mass ( beam, shoes, car )  have center (C-point ) .
C - central mass point ( shoes  ----beam ----car +disc )  M [kg]  = shoes + beam +car 
one force (-F) is pushing (shoes ---beam ---car )  other (-F) is pulling rope

Problem for classical mechanic =  Radial Force 
x- rope position , C -center point mass M  ( shoes,beam, car ) 

x ---r--C >>> Fx
Fx= M*V*V/ r

http://youtu.be/UPlycH7c6fM
TWO BIGER MASS ( biger Inertia  )  EN> http://youtu.be/Sg_4s8J73l0

Proszę zobaczyć poglądowo pierwszy angielski
 film i zdjęcie rozkładu sił  

DYSK W LEWO ====> BELKA DREWNIANA W PRAWO
SILNIK WYWOŁUJE REAKCJE (-F,-F )  DZIAŁAJĄCE NA BELKĘ ( JEST TO IDEALNA PARA SIŁ ) ZAWSZE PROSTOPADŁA DO BELKI - PARA SIŁ OZNACZA ZEROWĄ REAKCJE W MIEJSCU PODPARCIA BELKI 
  STOSUJĄC ZASADĘ SUPERPOZYCJI PRZENOSIMY PARĘ SIŁ TAM GDZIE POTRZEBUJEMY - POWYŻEJ BARDZO SZCZEGÓLNY PRZYPADEK
JEDNA SIŁA (-F ) ciągnie ZIEMIĘ a Druga pcha trzy ciała ( buty, belkę, autko )
 POZOSTAJĄ SIŁY ODŚRODKOWE
OBRACA SIĘ TO WZGLĘDEM LINY  ZATEM I ZIEMIA I CIAŁA
  UKŁADU BUTY,BELKA AUTKO z dyskiem  otrzymają pęd od siły radialnej  !

x ---r--C >>> Fx

Fx= M*V*V/ r 
2 komentarze:

 1. Świetny blog! Opisujesz takie skomplikowane zjawiska w całkiem przystępny sposób :) Dzięki za to!

  OdpowiedzUsuń
 2. Nice post!
  This information is very useful for my organization.
  more detail:
  http://faisalroofing.com

  OdpowiedzUsuń